علامت سوال

پاپ کورن 😋

دقت کردین دونه های پاپ کورن هیچ کدوم شبیه هم نیستن!

باشد که پند گیریمD:

 پ.ن:برداشت ازاد است. 


+پست قبل به ۳ نفر فقط رمز رو دادم.17 تا بازدید داشتهO_O

بی صدا فریاد کن🤐

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

پایان یک رنج کشنده!

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

نگین❤

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

آبنبات آلبالوویی

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

(:

 


 گاهی که صبح از رختخواب بیرون می آیی
با خود می اندیشی که دیگر طاقتش را نداری
اما از درون خنده ات می گیرد
زیرا تمام دفعات دیگری که این حس را داشته ای به یاد می آوری


چارلز بوکفسکی

رهایم نکنزندگی^_^

ﻧﻮﻉ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺴﺎﺯﺩ
ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﻤﺎﻧﯽ
ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺭﻧﺞ ﻭ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺗﺎ ﺗﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﯽ، ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ
ﺯﯾﺮﺍ ﻧﻘﺸﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺗﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
 ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ

ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻊ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻥ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
 ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻗﺎﯾﻘﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻦ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺍﺕ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﯼ
ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯ
 ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪﺍﺕ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ

پ.ن: تویه زندگیم چیزی ک خیلی بهش نیاز دارم، تداومه! تداوم تلاشم یا مثلا تداوم انجام کارهای خوب‌. اگه مدام تکرار کنم کارهای ساده ولی سازنده ی قبل رو....اتفاقای خوبی خواهد افتاد.


پ.ن:گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید

هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور... .


پ.ن:میل قلبی بسیار به سکوت و پرواز در بالاترین ارتفاع...

بنویس!

 از کافه‌ای به جاده‌ای 

تمام نمی‌شود این دربدری

این دیوانگی

این روزهای نیامده

فریاد می‌کشم 

باد در دهانم خانه می‌کند

کجا؟

کجا بایستم که باران‌های مداوم اندوه

دست از سرم بردارند...


سلمان نظافت یزدیپ.ن:چارتار...《بنویس از رنج فتاده به دایره ای...》

خودش را در آغوش میکشد.

هنوز کودک است....
زود گریه میکند، زود میشکند، خیلی زود فراموش میکند.
میخندد، فارغ از همه غم ها میخندد.
همه را در قلب خود جای میدهد.
با وجود نحیف بودن روحش، در برابر همه ی طوفان ها می ایستد‌.
و بعد هر طوفان، قوی تر از قبل ، حرکت میکند.
نگاهش به اسمان است. میداند  اسمان هم به او می‌نگرد. 
گاه در مسیر خودش را در آغوش می کشد...آرام میشود.
و قوی تر  از قبل به حرکت ادامه میدهد...می دود...تا....
'پایانی وجود ندارد...تا ابد باید بدود.'


پ.ن:کمتر از ذره نه‌ای پست مشو مهر بورز
      تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان

پ.ن:چارتار...من را به جهان دیگر میبرد...
《بگذار بگویم...من از سراب این آن بریدم...》۱ ۲
Designed By Erfan Powered by Bayan